מָרַח

מָרַח
מָרַח(b. h.; sec. r. of רוח) to soften; to poultice. Pi. מֵירֵתַ 1) to strike a plaster, rub a salve; in gen. to mash, crush. Tosef.Sabb.V (VI), 6 תמְמָרֵחַ בשבת he who mashes ingredients for a plaster on the Sabbath; Erub.102b; Y. ib. X, 26c.Sabb.75b הממ׳ דטיהוכ׳ he who spreads and presses the poultice over a sore; Y. ib. VII, 10d top. Ib. XXII, 3 (146a) he must not put on wax מפני שהוא ממרח (Mish. Pes. מַמְרִיחַ, v. Rabb. D. S. a. l. note 90) because it is an act resembling the spreading of plaster. Sifra Shmini, Par. 8, ch. X; Kel. V, 11 מֵרְחָהּ בטיט if he smeared clay over it; Tosef. ib. B. Kam.IV, 10; 12. Ib. VII, 10 ומי׳ שפתותיה עם הכותל and connected its rims with the wall by plaster or pitch; a. fr.Part. pass. מְמוֹרָח crushed. Bekh.44b האי ממ׳ אשךוכ׳ (not ממרוח) if mroaḥ meant crushed, it ought to read mmoraḥ ; Yalk. Lev. 632, v. מְרוֹחַ. 2) to pass (the hand) over a viscid mass, to wipe off, rub off. Y.Sabb.VII, 10a bot. מְמָרְחֹו בידו אחת he may wipe (or brush) it off with one hand; (Bab. ib. 141a מגרר בצפרן). 3) to give a pile of grain an even shape, to finish the process of storing up. Maasr. I, 6 משיְמָרֵחַ ואם אינו מְמָרֵחַוכ׳ (Y. ed. מְמָרֵיחַ or מַמְרִיחַ) (is subject to tithes) as soon as he evens the pile, and if he does not even ; expl. Y. ib. I, 49a bot. מן דו ישפרוכ׳ when he gives a finish to the surface of the pile. Ib. בשאין בדעתו למָרֵחַ (not לימרח) when he has not the intention to even the pile; a. fr.Part. pass. מְמוֹרָח, f. מְמוֹרַחַת; pl. מְמוֹרָחִין; מְמוֹרָחוֹת. Bekh.11a, sq. טבלים ממ׳ (Ar. מְרוּחִים) untithed grain stored up in proper shape. Y.Peah IV, 16c bot. כרי ממ׳ finished pile; a. e.Tosef.Ter.IV, 15 מוּרַחַת = ממורחת. 4) (denom. of רַחַת) to winnow. Part. pass. as ab. Tosef.Maasr.II, 17 מצא תבואה ממ׳ עשויה כריוכ׳ if one finds winnowed grain (which has been abandoned), if it is made up into a pile, you dare not take it, opp. מפוזרת scattered; Y. ib. III, 50c bot. פירות ממורחין. Nif. נִמְרַח 1) to be crushed into a viscid mass. Bekh.VII, 5 (expl. מרוח אשך, Lev. 21:20) כל שנִמְרְחוּ אשכיו (Bab. ed., 44b, נימחו) whose testicles are crushed; (refuted ib. in Gem.) האי ממורחוכ׳, v. supra. 2) to be smeared over. Tosef.Kel.B. Kam.VII, 10 עד שתִּמָּרֵח עם השפה until it is smeared over so as to be even with the rim. Hithpa. הִתְמָרֵחַ, Nithpa. נִתְמָרֵחַ to be shaped into an even pile, to be finished. Y.Peah I, beg.15a עד שלא נתמ׳ הכר as long as the pile is not struck off; a. e. Y.Maasr.I, 49a bot. תבואה משיתמרח, read: משימרח, v. supra.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”